Vad är Ayurveda?

Ayurveda är en 5000 år gammal indisk livsfilosofi som handlar om att må bra genom att hitta rätt balans i livet.

Fördelarna med ett ayurvediskt synsätt och levnadssätt är att man ser till helheten och framhåller hur viktig hela människan är. Ayurvedan är baserat på det som är enkelt och naturligt. Vi är alla unika och olika och behöver därför olika råd för att finna vår inre balans. Med hjälp av kost (äta det man behöver), rutiner, oljebehandlingar, meditation och yoga skapar man en god hälsa.

Genom att förstå vilken/vilka ”doshor” (vata, pitta, kapha) som dominerar ens kroppstyp kan man förstå varför man reagerar olika, tänker olika osv…

Man utvecklas och mår bra både fysiskt, mentalt, andligt och socialt. I stället för att ”knapra” piller kan man förebygga sjukdomar genom att äta rätt.

Ayurvedan visar att genom att lyssna mer på våra egentliga behov, kan vi med mera lätthet och mindre ansträngning skapa ett liv med mera välmående.

Bli din egen läkare – den naturligt läkande kraften inom var och en av oss är den viktigaste faktorn för en god hälsa. Vår mat ska vara vår medicin och vår medicin bör bestå av vår mat.